Key topics

The event aims to focus on the smart city consept: future of next-gen buildings and cities, Internet of things, Innovative financing models, urban governance reforms with quick progress towards e-governance and online service delivery.
The Smart Cities Conference proposes a mixed and diverse program that combines audience interactivity and high-level speeches.
Sessions with the essential themes for the development of the cities of the future.
The conference will bring together public administrators, international experts and all firms specialized in developing urban policies for smarter cities.

• Discuss the advantages and disadvantages of modern tools for promoting products and brands in the agricultural market;
• Find new ways of influencing consumers to increase sales and obtain the desired profit for agro companies.

Събитието ще се фокусира върху Умните градове, Автономното придвижване, Интернет на нещата, бъдещето на новото поколение сгради и домове, иновативните модели за финансиране, реформите в градското управление с акцент върху бързия напредък към електронно управление и онлайн доставка на услуги.
Дигитална трансформация, мобилност и транспорт.
Бъдещето е на интелигентните сгради и градове от ново поколение, ефективно електроснабдяване, транспортни и водоснабдяващи мрежи и системи.


• Обсъждане на предимствата и недостатъците на съвременните инструменти за популяризиране на продуктите и марките на селскостопанския пазар;
• Намиране на нови начини за влияние върху потребителите за увеличаване на продажбите и постигане на желаната печалба за агро компаниите.

Smart city

Smart city

Smart buildings

Smart streetlights

Smart parking

Smart waste and water management

Interactive digital panels

Connected cars

 

Smart home

Smart home

Internet of things

Home Automation 

Remote Control

Lighting Control

Surveillance

Security

 

Smart agro

Smart agro

The next stage of agricultural business development

Intelligent Connected Devices

Case study examples

Smart in agricultural business

Possibilities of Smart data

 


 

Please publish modules in offcanvas position.