ANNUAL B2B MEDIA CONFERENCE

Smart City, Smart Agro

NOVEMBER 6-TH, 2018, SOFIA
House of Europe,
124 Rakovski str, Sofia

Key topics / Основни теми 

Topics will include /  Основните теми включват

SMART CITY

Innovative Solutions, Smart Economy, Internet of Things, Smart buildings, Urban planning and Facility management, Bulgaria prepares for smart concepts. Local government vision and upcoming projects, Sustainable mobility, urban planning and and startup's projects.

Иновативни решения, интелигентна икономика, интернет на нещата, интелигентни сгради, градско планиране и управление на съоръженията, България се подготвя за интелигентни концепции. Визия за местното управление и предстоящи проекти, устойчива мобилност, градско планиране и startup проекти.

SMART AGRO

A specialized session dedicated to smart technologies, modern methods of work and the latest tools for successful agricultural business.

Специализирана сесия, посветена на интелигентните технологии, съвременните методи на работа и най-новите инструменти за успешен селскостопански бизнес.

ГОВОРИТЕЛИ / SPEAKERS 2017

Мария Габриел
Мария Габриел
Eврокомисар с ресор "Цифрова икономика и общество"
Лъчезар Борисов
Лъчезар Борисов
Заместник министър на икономиката
Улрике Щрака
Улрике Щрака
Търговски съветник в посолството на Австрия в София
Анна-Мари Виламовска
Анна-Мари Виламовска
ЕК Дигитален Борд / Работещи Идеи
Марина Стефанова
Марина Стефанова
Директор Устойчиво развитие към БМГД на ООН
Арх. Борислав Игнатов
Арх. Борислав Игнатов
Председател на Камарата на Архитектите в България
Елица Панайотова
Елица Панайотова
Координатор на проект „Зелена София“
Иван Велков
Иван Велков
Председател на Българската фасилити мениджмънт асоциация
Пепи Димитрова
Пепи Димитрова
Създател на комуникационна агенция пr2
Арх. Ангел Захариев
Арх. Ангел Захариев
Управител в арх. бюро А и А Архитекти
Христо Мишков
Христо Мишков
Основател на Аутообзървър
Инж. Веселин Канин
Инж. Веселин Канин
Горан Миланов
Горан Миланов
Вицепрезидент на EuroFM
Надя Маринова
Надя Маринова
Основател и главен редактор на b2b Media
Евгений Апостолов
Евгений Апостолов
Председател на Националната велосипедна асоциация
Арх. Любомир Станиславов
Арх. Любомир Станиславов
Изпълнителен директор на Аутомотив клъстер
Калоян Карамитов
Калоян Карамитов
Устройствено планиране "Визия за София"
Красимир Генов
Красимир Генов
Директор на Васпровайдер ООД

PARTNERS / ПАРТНЬОРИ

Check Who Makes This Event Possible!

3.jpg
loga-6.jpg

Photo Gallery 2016 / Галерия 2016
What happened to 2016/2017 eventsСнимки от събитието през 2016 и 2017 г.

Photo Gallery 2017 / Галерия 2017

© 2017 b2b Media. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.